tjänster

Privatkunder

Enkla och vänliga kostråd för en hälsosammare vardag.

Maten spelar en central roll i vårt dagliga liv. Forskning visar att vi tar runt 200 matrelaterade beslut varje dag, största delen av besluten är omedvetna(1).

Hälsosam kost ger våra kroppar nödvändiga byggstenar,stöder behandling och förebyggande av sjukdomar, men är också en källa tillvälbehag och sociala bemötanden.  

Jag har studerat näringsterapi som baserar sig på funktionell medicin och en holistisk syn på individen. Den grundläggande tanken är att behandla de underliggandeorsakerna till en individs problem snarare än att dämpa symptomen. För att stöda vår hälsa på bästa möjliga sätt, bör vi beakta vad kroppen behöver förses med rent fysiologiskt för att fungera optimalt. Utöver detta är det viktigt att tahänsyn till individens övriga livsstil, som t.ex. den fysiska-, emotionella-och sociala hälsan. Det är delarna som gör helheten. Jag samarbetar medläkare och andra experter inom området, och strävar efter att erbjudaomfattande och personlig hjälp till mina kunder.

Jag arbetar helhjärtat och med ett stortengagemang. Mitt mål är att bygga hälsa och en friskare framtid på ett sunt, systematiskt men vänligt sätt.  

(1) Wansink, Brian & Sobal, Jeffrey.Hidden Persuaders and 200 Daily Descisions. Environmentand Behaviour 39:1 (2007).

Företagskunder

Riktlinjer för en välmående, effektiv och energisk arbetsplats.

Främjande av hållbar hälsa och en välmående på arbetsplats är teman som diskuteras flitigt i arbetslivet. Lagom erbjuder skräddarsydda hälsopaket för företag och organisationer i form av föreläsningar och individuella konsultationer.

Nespresso Professional
Wolt
Mothers in Business
Gymnasiet Lärkan m.m.

Expert- och konsulttjänster

Konsultering och innehållsproduktion inom kost och hälsa.

Expert- och konsulttjänster samt innehållsproduktion är centrala delar i Lagoms verksamhet. Idéerna och kunskapen till Lagoms expertis har anammats från tidigare erfarenheter inom konsultbranschen och arbetet inom förändringsledning. Lärdomarna från sociologin fungerar däremot som en god grund för ett begripligt och åtkomligt sätt att kommunicera och dela information. Lagoms processer vilar på vetenskaplig grund – rätt kunskap, meningsfullhet och motivation är viktiga faktorer då vi vill skapa förändring och nya positiva vanor.

Lagom är med I bolaget Venner. Venner är ett samhälleligt företag som strävar efter att sprida välbefinnande i samhället genom näringsrik kost för utsatta barnfamiljer som inte annars har möjlighet att äta mångsidigt, vegetariskt och nyttigt. Lagoms engagemang i Venners verksamhet är omfattande och aktiv i form av utvecklingsarbete, innehållsproduktion samt expertis inom kost.

Wolt
Hufvudstadsbladet – Livsstil.fi
Svenska YLE - radio
Naisten voimavararyhmä päihdepoliklinikalla
Raven & Wood
Savant Magazine
Venner m.m.